České středohoří je krajinou, jejíž podobu odedávna přetvářel člověk. První známky osídlení lidmi pocházejí ze středního paleolitu, avšak rozhodující byl až příchod prvních neolitických zemědělců před 8 tisíci lety. V krajině vznikly nové ekosystémy – pole, louky, pastviny, trvalá sídliště i hospodářské lesy. Rozrostly se i větší aglomerace a průmysl. Provádět úspěšnou ochranu přírody v takovém kraji je proto opravdu těžké břemeno.

Citovaná literatura:
DOMIN, Karel. České středohoří: studie fytogeografická. V Praze: Nákladem jubilejního fondu Král. České Společnosti Náuk, 1904. Spisův poctěných jubilejní cenou Královské České Společnosti Náuk v Praze.

The České středohoří Mountains represent a landscape that has always been remodelled by humans. The first human colonization took place in the Middle Paleolith. The arrival of Neolithic people 8 000 years before present (BP) was a crucial event for the formation of new ecosystems such as fields, meadows, pastures, settlements and commercial forests. Large agglomerations and industry developed in the region as well. Therefore, it is really difficult to achieve successful landscape protection in this area.