Velké kočky náleží mezi nejpůsobivější a nejznámější zvířata vůbec. I když fylogenetické výzkumy založené na molekulárně biologických metodách svědčí o poměrně starobylém původu podčeledi Pantherinae, evoluční historii jejích současných druhů lze vysledovat jen několik málo miliónů let zpět do minulosti. Jako nejstarší se zatím jeví vyhynulý druh Panthera blytheae ze svrchního miocénu Střední Asie, který je pokládán za předka dnešního sněžného levharta. Také další dva vymřelé druhy, P. zdanskyi and P. palaeosinensis, mají svůj původ na asijském kontinentě, kde se oba vyskytovaly v období spodního pleistocénu. Rovněž tak tygr, který je téměř jistě potomkem prvního z nich. Bohužel, budoucnost těchto šelem je více než nejistá, neboť jsou soustavně ohrožovány ztrátou svého životního prostředí a pytláctvím.

Seznam použité a doporučené literatury je přiložen jako pdf příloha níže pod galerií obrázků.

The big cats are some of the most impressive and best-known animals at all. Al­though the phylogenetic evidence based on molecular methods indicates the fairly ancient origin of the subfamily Pantherinae, the evolutionary history of the most contemporary species can be traced back just a few million years into geological history. The extinct Panthera blytheae of Central Asia from the Upper Miocene is the most ancient kind, supposedly the snow leopard's ancestor. Also the other two extinct species P. zdanskyi and P. palaeosinensis from the Lower Pleistocene both share Asian origins and occurrences. The same is true for the tiger, which is evident­ly the descendant of the former one. Un­fortunately, the future of these beautiful beasts is in great jeopardy, since they are constantly suffering from the loss of suitable habitats and poaching.