Extracelulární váčky jsou útvary menší než jeden mikrometr obalené lipidovou membránou, uvolňované z buněk do vnějšího prostoru. Zprostředkovávají přenos látek mezi buňkami a účastní se tím mezibuněčné komunikace. Řadí se k nim zejména apoptotická tělíska, mikrovezikuly a exozomy, které se navzájem liší velikostí a způsobem vzniku. Blíže je o jednotlivých typech váčků a jejich funkcích u bakterií, prvoků, rostlin a živočichů pojednáno v prvním dílu (Živa 2016, 6: 274–277). Druhá část se zaměřuje na exozomy, které jsou nejlépe prozkoumané a u nichž se očekává praktické využití v diagnostice a léčbě patofyziologických stavů člověka.


Použitá a citovaná literatura:
Izolace exozomů
SZATANEK, Rafal, et al. Isolation of extracellular vesicles: Determining the correct approach (Review). International journal of molecular medicine, 2015, 36.1: 11-17.

Složení exozomů
KALRA, Hina; DRUMMEN, Gregor PC; MATHIVANAN, Suresh. Focus on extracellular vesicles: introducing the next small big thing. International journal of molecular sciences, 2016, 17.2: 170.
CORRADO, Chiara, et al. Exosomes as intercellular signaling organelles involved in health and disease: basic science and clinical applications. International journal of molecular sciences, 2013, 14.3: 5338-5366.

Váčky u chorob nervového systému
PEGTEL, D. M.; PEFEROEN, L.; AMOR, S. Extracellular vesicles as modulators of cell-to-cell communication in the healthy and diseased brain. Phil. Trans. R. Soc. B, 2014, 369.1652: 20130516.
SCHNEIDER, Anja; SIMONS, Mikael. Exosomes: vesicular carriers for intercellular communication in neurodegenerative disorders. Cell and tissue research, 2013, 352.1: 33-47.

Exozomy u nádorů
KOSAKA, Nobuyoshi. Decoding the secret of cancer by means of extracellular vesicles. Journal of clinical medicine, 2016, 5.2: 22.
ZHANG, Xu, et al. Exosomes in cancer: small particle, big player. Journal of hematology & oncology, 2015, 8.1: 83.

Exozomy v diagnostice a léčbě
STREMERSCH, Stephan; DE SMEDT, Stefaan C.; RAEMDONCK, Koen. Therapeutic and diagnostic applications of extracellular vesicles. Journal of Controlled Release, 2016, 244: 167-183.

Extracellular vesicles (EVs) are lipid membrane-enveloped particles smaller than one micrometer that are released by cells to the extracellular space. EVs may transfer molecules among cells and thus participate in intercellular communication. Three main types of EVs, i. e. apoptotic bodies, microvesicles and exosomes, are recognised. In the first part of this article (Živa 2016, 6: 274–277), vesicle types and their functions in bacteria, protozoa, plants and animals are described. This second part focuses on exosomes, which are the best characterised vesicles with expected practical applications in diagnostics and therapy of human pathophysiological states.