Veřejnost a někdy i přírodovědci nemají často povědomí o lokalitách, které nemají status zvláště chráněných území a jejichž biotopy ovlivněné lidskou činností nevypadají jako cenná přírodní stanoviště, ale ve skutečnosti je obývají druhově pestrá společenstva. Článek představuje oblast retenční nádrže Slatina na periferii velkoměsta, která je nyní nejcennější ornitologickou lokalitou v Praze i cenným místem výskytu obojživelníků.

Tabulku ptačích druhů zaznamenaných na lokalitě najdete jako pdf přílohu níže pod galerií fotografií.

Seznam použité literatury a dalších zdrojů:

Fuchs R., Škopek J., Exnerová A., 2002: Atlas hnízdního rozšíření ptáků Prahy. – Consult, ČSO, Praha, 320 s.
Hora J., Čihák K. a Kučera Z. (eds.), 2015: Monitoring druhů přílohy I směrnice o ptácích a ptačích oblastí v letech 2008–2010. – Příroda, 33: 1–492.
Klvaňová A. a kol., 2016: Kam za ptáky v České republice. – Grada, Praha, 264 s.
http://slatinadubec.webnode.cz [podle stavu aktuálního 14. 02. 2017]
http://slatina.petrmolik.cz/ [Molík P., 14. 02. 2017]
http://www.birds.cz/avif/ [14. 02. 2017]
http://salvia-os.cz/slatina/ [Hrčka D, 26. 3. 2014]
http://prague-ornithology.webnode.cz/news/slatina/ [Štancl V., 9. 12. 2011]
http://prague-ornithology.webnode.cz/news/prorezavani-naletovych-drevin-na-rybnice-slatina-u-dubce/ [Suvorov P., 29. 10. 2012]
http://prague-ornithology.webnode.cz/news/slatina-ii/ [Štancl V., 23. 1. 2013]
http://www.praha-priroda.cz/vodni-plochy-a-potoky/vodni-plochy-dle-katastru/dubec/rn-slatina/ [21. 12. 2016]
http://www.mistopis.eu/mistopiscr/praha/praha15/slatiny.htm [září 2011]
http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_druhy.php?cast=1804&akce=seznam&quickfilter=11&order=DRUH_LAT&orderhow=ASC [6. 10. 2016]
Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území - přírodní památky Retenční nádrž Slatina a jejího ochranného pásma dle § 4 odst.1) vyhlášky č. 64/2011 Sb. - https://portal.gov.cz/portal/publikujici/48ia97h/informace/15389_p1.pdf

The public and sometimes even natural scientists are often unaware of sites that do not have the status of specially protected territories and whose biotopes affected by human activities do not appear to be valuable natural habitats, but which are actually populated by species-rich communities.
This article presents the Slatina retention reservoir on the city outskirts, which is now the most valuable ornithological locality in Prague and a valued site where amphibians can be found.