Znalost struktury a funkce jaderného proteomu pomůže objasnit, jak je genetická informace v jádře uložena, zmnožena a exprimována. V současné době ale máme jen minimum údajů o rostlinných jaderných proteinech (s výjimkou histonů a několika málo dalších), přestože na tomto tématu pracuje mnoho laboratoří z celého světa. Na řešení problematiky se podílí také olomoucké pracoviště Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., součást Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum společně s Oddělením biochemie proteinů a proteomiky téhož centra v rámci Univerzity Palackého v Olomouci. Článek přibližuje moderní postupy používané právě k analýze jaderného proteomu rostlin.

Citovaná a použitá literatura:
BLAVET, Nicolas, et al. UNcleProt (Universal Nuclear Protein database of barley): the first nuclear protein database that distinguishes proteins from different phases of the cell cycle. Nucleus, 2016, http://dx.doi.org/10.1080/19491034.2016.1255391.

FRIEDECKÝ, D.; LEMR, K. Úvod do hmotnostní spektrometrie. Klin. Biochem. Metab, 2012, 20.41: 152-157.

LANCTÔT, Christian, et al. Dynamic genome architecture in the nuclear space: regulation of gene expression in three dimensions. Nature Reviews Genetics, 2007, 8.2: 104-115.

PANDEY, Aarti, et al. The nuclear proteome of chickpea (Cicer arietinum L.) reveals predicted and unexpected proteins. Journal of proteome research, 2006, 5.12: 3301-3311.

PETROVSKÁ, Beáta, et al. Proteomic analysis of barley cell nuclei purified by flow sorting. Cytogenetic and genome research, 2014, 143.1-3: 78-86.

The function of the nuclear genome cannot be fully understood without knowledge of the composition, structure and behaviour of nuclear proteins, which are the most abundant nuclear component. However, there is almost no specific information available about plant nuclear proteins, except for histones and few others. The Institute of Experimental Botany of the Czech Academy of Sciences together with the Department of Protein Biochemistry and Proteomics, Haná Regional Centre for Biotechnological and Agricultural Research at the Palacký University both participate in the investigations of this topic.