Jezera přírodního původu jsou v naší krajině vzácná, avšak v době pozdního glaciálu a časného holocénu (15–8 tisíc let BP) jich byly desítky. Jejich sedimenty představují důležité přírodní archivy, které nám umožňují rekonstruovat environmentální změny v minulosti. Za tímto účelem jsou často využívány početné zbytky vodních i terestrických bezobratlých, jež jsou v nich zachovány.

Seznam použité a doporučené literatury:

Eggermont H, Heiri O (2012): The chironomid-temperature relationship: expression in nature and palaeoenvironmental implications. Biological Reviews 87: 430-456.
Hošek J, Pokorný P, Kubovčík V, Horáček I, Žáčková P, Kadlec J, Rojik F, Lisá L, Bučkuliaková S (2014): Late glacial climatic and environmental changes in eastern-central Europe: Correlation of multiple biotic and abiotic proxies from the Lake Švarcenberk, Czech Republic. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 396: 155-172.
Hošek J, Prach J, Šída P, Houfková P., Vondrák D, Lisá L, Pokorný P, Chvojka O, Dohnal J (2016): Sedimentární vývoj pozdně glaciálních jezer u Veselí nad Lužnicí. Zprávy o geologických výzkumech 49: 157-164.
Jankovská V, Pokorný P (2013): Reevaluation of the palaeoenvironmental record of the former Komořanské jezero lake: late-glacial and Holocene palaeolimnology and vegetation development in north-western Bohemia, Czech Republic. Preslia 85: 265–287.
Ložek V (2011): Po stopách pravěkých dějů – O silách, které vytvářely naši krajinu. Dokořán, Praha:181s.
Horáček I (2015) Biodiverzita střední Evropy a kvartérní paleozoologie. Vesmír 94(7/8): 434-439.
Pokorný P (2012): Cesty do hlubin zamrzlého času. Vesmír 91(7/8): 438-442.
Vondrák D, Prach J, Houfková P (2015): Sedimenty postglaciálních jezer v ČR – unikátní přírodní archívy (českou) limnologií přehlížené: 162-167 in: Rádková V, Bojková J. (eds.): XVII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti „Voda – věc veřejná“ - Sborník příspěvků. Mikulov 29.6.-3.7.2015, ČLS a MUNI v Brně, Brno: 200 s.

Despite the fact that lakes of natural origin belong to rare phenomena in the contemporary Czech landscape, dozens of paleolakes existed in the Late Glacial and the Early Holocene (15 000 – 8 000 years ago). Their sediments represent important natural archives which allow reconstruction of past environmental changes. For this purpose, we often use numerous remains of
aquatic and terrestrial invertebrates preserved in these sediments.