Ambrozie peřenolistá (Ambrosia artemisiifolia), nepříliš nápadná jednoletá bylina původem ze Severní Ameriky, je známá především díky produkci velkého množství vysoce alergenního pylu. Její masivní šíření v Evropě vyvolává otázky, do jaké míry může tento druh zasáhnout Českou republiku a jak lze případně jeho šíření zmírnit. Výsledky nedávných studií ukazují, že značná část našeho území má pro výskyt ambrozie vhodné podmínky, a lze proto očekávat její další šíření. Na druhé straně existuje možnost ho zpomalit včasnou likvidací rostlin, a to především v málo zasažených oblastech. Pro likvidaci populací lze kromě tradičních technik využít slabých konkurenčních schopností ambrozie. Zasažená místa můžeme v době sníženého růstu ambrozie osévat směsmi vybraných druhů a je také vhodné co nejúčinněji zabránit narušení vegetačního krytu.

Citovaná a použitá literatura:
GENTILI, R., et al. Inducing competition: intensive grassland seeding to control Ambrosia artemisiifolia. Weed Research, 2015, 55.3: 278-288.
MILAKOVIC, I.; FIEDLER, K.; KARRER, G. Management of roadside populations of invasive Ambrosia artemisiifolia by mowing. Weed Research, 2014, 54.3: 256-264.
MÜLLER‐SCHÄRER, Heinz, et al. Ophraella communa, the ragweed leaf beetle, has successfully landed in Europe: fortunate coincidence or threat?. Weed research, 2014, 54.2: 109-119.
SKÁLOVÁ, Hana, et al. Effect of temperature and nutrients on the growth and development of seedlings of an invasive plant. AoB Plants, 2015, 7: plv044.
SKÁLOVÁ, Hana, et al. Ambrosia artemisiifolia in the Czech Republic: history of invasion, current distribution and prediction of future spread. Preslia 2017, 89: 1–16.

The awareness of Common Ragweed (Ambrosia artemisiifolia), an inconspicuous Northern American annual plant species, has uniquely raised in Europe. The main concern is its particularly large production of highly allergenic pollen. Common Ragweed is still expanding in Europe. The recent studies have indicated that a considerable part of the Czech Republic provides conditions suitable for its occurrence, and thus we can expect its further spread. The invasion may be slowed down through eradication of newly emerging plants. Due to the low competitiveness of the species it is also possible to exploit seed mixtures and avoid disturbances of the vegetation cover at the infested sites.