Příspěvek stručně přibližuje biologii a ohrožení tří xerotermních stepních druhů motýlů (modráska hnědoskvrnného – Polyommatus daphnis, okáče metlicového – Hipparchia semele, a modráska podobného – Plebejus argyrognomon) v přírodní rezervaci Prokopské údolí v Praze.

This article briefly presents the biology involved and the threat to three xerothermic steppe species of butterflies – blues and satyrs (the Meleager’s Blue – Polyommatus daphnis, the Grayling – Hipparchia semele and the Reverdin’s Blue – Plebejus argyrognomon) in the Prokop Valley nature
reserve in Prague.