Zánět je komplexní odpovědí imunitního systému na infekci nebo poškození tkání. Jde o soubor reakcí na nejrůznější noxy (škodliviny) a jeho jednotlivé
odpovědi mohou být samy pro organismus nebezpečné, pokud nejsou včas omezovány. Buňky přirozené imunity rozpoznávají mikrobiální znaky a znaky poškození a aktivují neutrofilní granulocyty. Ukončení zánětu začne odstraněním apoptických neutrofilů a končí opravou tkáně poškozené zánětem. Porucha v regulaci ukončení zánětu a trvající přítomnost noxy vede k chronicitě zánětu, případně k nebezpečné cytokinové bouři.

Inflammation is a complex immune response to infection or tissue damage. Cells of the innate immune system detect microbial patterns, damage-associated molecular patterns and alarm-circulating neutrophils.
The resolution of inflammation starts with the clearance of apoptic neutrophils
and ends with tissue repair. Dysregulation of this process and persistence
of the noxa leads to chronicity or dangerous cytokine storm.