Tropické oblasti jsou centrem diverzity většiny skupin živých organismů. To platí i pro větší část hub včetně hvězdovek (Geastrum, stopkovýtrusné houby – Basidiomycota), což je známý a v našich zeměpisných šířkách dobře prostudovaný rod břichatkovitých hub. V Panamě, která leží v jednom z hlavních center biodiverzity, byla dosud hvězdovkám věnována minimální pozornost. Přitom již naše dvě návštěvy tohoto regionu ukázaly, že hvězdovky jsou zde v určitých typech lokalit velmi hojné a diverzifikované. Podle dostupné literatury bylo zatím doloženo z Panamy šest druhů hvězdovek. Toto číslo je však s přihlédnutím k dosavadním výsledkům zjevně výrazně podhodnocené. Druhová rozmanitost hvězdovek v Panamě tak vyžaduje bližší zkoumání.

Použitá literatura:
CABRAL, Tiara S., et al. A new species and new records of gasteroid fungi (Basidiomycota) from Central Amazonia, Brazil. Phytotaxa, 2014, 183.4: 239-253.
GARNER, J. H. B. Gasteromycetes from Panama and Costa Rica. Mycologia, 1956, 48.5: 757-764.
GUBE, Matthias; PIEPENBRING, Meike. Preliminary annotated checklist of Gasteromycetes in Panama. Nova Hedwigia, 2009, 89.3-4: 519-543.
HEMMES, D. E.; DESJARDIN, D. E. Earthstars (Geastrum, Myriostoma) of the Hawaiian Islands Including Two New Species, Geastrum litchiforme and Geastrum reticulatum (1. Pacific Science, 2011, 65.4: 477-496.
HIBBETT, David S., et al. Evolution of gilled mushrooms and puffballs inferred from ribosomal DNA sequences. Proceedings of the national academy of sciences, 1997, 94.22: 12002-12006.
HOLEC, Jan; BERAN, Miroslav. Červený seznam hub (makromycetů) České republiky [Red list of fungi (macromycetes) of the Czech Republic]. Příroda, Praha, 2006, 24: 1-282.
JEPPSON, Mikael; NILSSON, R. Henrik; LARSSON, Ellen. European earthstars in Geastraceae (Geastrales, Phallomycetidae)–a systematic approach using morphology and molecular sequence data. Systematics and biodiversity, 2013, 11.4: 437-465.
KASUYA, Taiga, et al. Phylogenetic placement of Geastrum melanocephalum and polyphyly of Geastrum triplex. Mycoscience, 2012, 53.6: 411-426.
MYERS, Norman, et al. Biodiversity hotspots for conservation priorities. Nature, 2000, 403.6772: 853-858.
PIEPENBRING, Meike. Inventoring the fungi of Panama. Biodiversity and conservation, 2007, 16.1: 73-84.
PIEPENBRING, M., et al. Species richness of plants and fungi in western Panama: towards a fungal inventory in the tropics. Biodiversity and Conservation, 2012, 21.9: 2181-2193.
TRIERVEILER-PEREIRA, Larissa; BASEIA, Iuri Goulart. A checklist of the Brazilian gasteroid fungi (Basidiomycota). Mycotaxon, 2009, 108.1: 441-444.
ZAMORA, Juan Carlos, et al. Systematics of the genus Geastrum (Fungi: Basidiomycota) revisited. Taxon, 2014, 63.3: 477-497.

Tropical regions are the hotspots of biodiversity for most groups of organisms. This is also a fact for the majority of fungi including earthstars (Geastrum, Basidiomycota), a well-known and well-studied genus of gasteromycetes in the temperate zone. In Panama, which is in one of the main centers of biodiversity, a minimal attention has been paid to earthstars until now. After our two visits in the country, it is evident, that earthstars are very abundant and diversified in specific habitats in this region. Six species of earthstars are known from Panama according to the literature. However, this number is obviously underestimated when considering our preliminary results. The species diversity of earthstars in Panama thus requires a closer attention.