Letos byl v kampani Pták roku, kterou vyhlašuje Česká společnost ornitologická od roku 1992, zvolen datel černý (Dryocopus martius). Touto volbou chceme poukázat na význam druhově bohatých lesů s ponechaným mrtvým dřevem. Takové porosty vyhledává právě datel, který zároveň představuje důležitý článek lesního ekostystému jako tvůrce dutin, jež pak využívá řada dalších živočichů. Součástí kampaně je výzva veřejnosti k mapování výskytu datla a zadávání údajů včetně souřadnic místa pozorování do databáze birds.cz/avif.

The Black Woodpecker (Dryocopus martius) has been announced as the Bird of the Year 2017 by the Czech Society for Ornitho­logy, BirdLife Partner in the Czech Republic. By this choice we wish to highlight the importance of healthy forests, rich in biodi­versity – the biotopes of this species. This woodpecker also plays a major role in the forest ecosystem by creating cavities used by several other species. Here, we invite the public to join the campaign and map its distribution by entering their observations to the birds.cz/avif database.