Seznam použité a doporučené literatury k tématu článku je uveden v příloze níže.