Biologové při testování hypotéz často srovnávají pouze dvě populace, případně dva druhy apod. Takový přístup je chybný (jde o tzv. pseudoreplikaci). Správný přístup (metareplikace) zahrnuje sledování mnoha populací, případně druhů apod. Na příkladu vztahu mezi sýkorou koňadrou (Parus major) a kukačkou obecnou (Cuculus canorus) ilustruji, jak metareplikační přístup úplně změnil naše představy o koevoluci v tomto systému hnízdní parazit – hostitel: z učebnicového příkladu nevhodného hostitele, který nikdy nebyl v koevoluci s kukačkou, se stal příklad hostitele, který si vyvinul silnou obranu proti hnízdnímu parazitovi.

Jedinečné záběry ze života „sýkoří“ kukačky:
https://www.youtube.com/watch?v=TwqmDJHnvM8
https://www.youtube.com/watch?v=WBz-0bnSbzE

Kladení vejce „vstřelením“ lze shlédnout na videu promítaném v 1:18:05 na této přednášce:
https://www.youtube.com/watch?v=7r92rbJZD3E&feature=youtu.be

Citovaná literatura:

GRIM, Tomas. Šťastná zpráva pro ornitology – kukačka je jen jedna. Vesmír, 2001, 80(1): 56.
GRIM, Tomas. Proč kukaččí mládě vraždí nevlastní sourozence? Aristotelova záhada vyřešena. Vesmír, 2010, 89(4): 238–241.
GRIM, Tomas, et al. Constraints on host choice: why do parasitic birds rarely exploit some common potential hosts?. Journal of Animal Ecology, 2011, 80.3: 508-518.
GRIM, Tomas. Proč kukačka neparazituje nejnápadnější ptáky? Konkrétní příklad s obecným poučením pro ekologické studie. Živa, 2012, 60(1): 36–39.
GRIM, Tomas, et al. Are tits really unsuitable hosts for the Common Cuckoo?. Ornis Fennica, 2014, 91.3: 166.
GRIM, Tomas.; TRNKA, Alfred. Box Replikácia, pseudoreplikácia a metareplikácia. In: Trnka A., Grim T. (eds.). Ornitologická príručka, Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, Bratislava 2014.
GRIM, Tomáš; SAMAŠ, Peter. Growth performance of nestling Cuckoos Cuculus canorus in cavity nesting hosts. Acta Ornithologica, 2016, 51.2: 175-188.
GRIM, Tomas. Jsou dutinoví hnízdiči skutečně nevhodnými hostiteli kukačky obecné (Cuculus canorus)? Experiment na sýkoře modřince (Cyanistes caeruleus) a lejskovi bělokrkém (Ficedula albicollis). Sylvia, 2016a, 52(1): 53–66.
GRIM, Tomas. Zpívají opravdu městští ptáci déle? Sýkora koňadra není ptáci ... a proč je dobré na to nezapomínat. Ptačí svět, 2016b, 23(3): 16–18.
HONZA, Marcel. Kukačka a závody ve zbrojení. Souboj mezi hnízdním parazitem a hostitelem. Vesmír, 2000, 79(5): 283–284.
LIANG, Wei, et al. Geographic variation in egg ejection rate by great tits across 2 continents. Behavioral Ecology, 2016, 27.5: 1405-1412.
MØLLER, Anders Pape, et al. Clutch‐size variation in Western Palaearctic secondary hole‐nesting passerine birds in relation to nest box design. Methods in Ecology and Evolution, 2014, 5.4: 353-362.
SAMAS, Peter, et al. Host responses to interspecific brood parasitism: a by-product of adaptations to conspecific parasitism?. Frontiers in zoology, 2014, 11.1: 34.
WESOŁOWSKI, Tomasz. Lessons from long-term hole-nester studies in a primeval temperate forest. Journal of Ornithology, 2007, 148.2: 395-405.

When testing hypotheses, biologists often compare only two populations, or two species etc. Which is a flawed approach (pseudoreplication). The correct approach (metareplication) involves collecting data from many populations, or species etc. Using the case of a relationship between the Great Tit (Parus major) and the Common Cuckoo (Cuculus canorus), this article shows how a metareplication study completely changed our view of brood parasite-host co­evolution in this system – originally being a text-book case of an unsuitable host, which was never involved in coevolution with the Common Cuckoo, the Great Tit has become an example of a host that has evolved a strong anti-parasite defence.