Významné ocenění udělované Akademií věd České republiky, čestnou medaili Vojtěcha Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy, obdrželi dva zástupci časopisu Živa – předseda redakční rady Jan Suda (ocenění převzal 12. prosince 2016) a šéfredaktorka Jana Šrotová (27. února 2017).

The Vojtěch Náprstek medal of honour, a distinguished award granted by the Czech Academy of Sciences for achievements in the popularization of science, was won by Jan Suda – the Chairman of the Editorial Board of Živa since 2009 (awarded on 12th December 2016), and by Jana Šrotová – the Editor-in-Chief of Živa since 2006 (27th February 2017).