Strukturně a funkčně odlišné pohlavní chromozomy se vyvinuly u mnoha živočišných a několika rostlinných druhů. Pohlavní chromozomy se vyznačují oblastmi, které nerekombinují, čímž dochází k jejich postupné genetické degeneraci. Nedávné výzkumy naznačují, že u rostlin existují mechanismy, kterými se pohlavní chromozomy mohou bránit na první pohled neodvratnému zániku.

Slovníček vybraných termínů z článku:

dvoudomé rostliny – rostliny s odděleným samčím a samičím pohlavím
pohlavní chromozomy – chromozomy nesoucí klíčové geny pro determinaci pohlaví
polyploidizace – zmnožení chromozomové sádky v buňkách organismu
retrotranspozice – mechanismus pohybu retrotranspozonů pomocí reverzní transkripce
retrotranspozony – semiparazitické sekvence DNA, které jsou schopny se pohybovat genomem podobně jako retroviry pomocí reverzní transkripce mechanismem, který bývá označován jako „copy-paste“

Structurally and functionally divergent sex chromosomes have evolved in many animals as well as in some plants. Sex chromo­somes possess region(s) with a limited re­combination rate which results in genetic degeneration. Recent data suggest that plants evolved mechanisms to resist degeneration processes and prevent inevitable downfall.