Spolu se stručným představením a rozhovorem s novou předsedkyní Akademie věd České republiky, prof. RNDr. Evou Zažímalovou, CSc., pro čtyřleté funkční období od 25. března 2017 do 24. března 2021, uvádíme také krátký výňatek z jejího programového prohlášení.

Together with a brief introduction and an interview with the new President of the Czech Academy of Sciences (her four-year period in office started on 25th March 2017), we also present a short excerpt from her policy statement.