Jednou z prvních věcí, která nás při zkoumání živé přírody zaujme, je její obrovská barevná rozmanitost. Významná část této pestrosti vzniká pomocí strukturálního zbarvení, přičemž podstatnou roli zde hraje interakce světla s určitou povrchovou strukturou. V první polovině článku představujeme s využitím moderní fotografické techniky základní principy vzniku strukturálního zbarvení u brouků, kteří jsou v tomto ohledu dosud poněkud opomíjenou, přesto velmi zajímavou skupinou hmyzu. Pochopení, jak jednotlivé typy zbarvení vznikají, nám pak umožní lépe porozumět jejich funkci ve složitých vztazích mezi organismy a prostředím. Základní shrnutí těchto funkčních souvislostí je nastíněno v druhé části článku.

Slovník pojmů a termínů použitých v článku je v příloze níže.

Seznam použité a doporučené literatury:

Briscoe AD, Chittka L, 2001. The Evolution of Colour Vision in Insects. Annu. Rev. Entomol. 46, 471 510.
Gale M, 1989. Diffraction, beauty and commerce. Phys. World 24–28.
Ghiradella H, Aneshansley D, Eisner T, Silberglied RE, Hinton HE, 1972. Ultraviolet Reflection of a Male Butterfly : Interference Color Causer by Thin-layer Elaboration of Wing Scales. Science (80-. ). 178, 1214–1217.
Hinton HE, Gibbs DF, 1969. An Electron Microscope Study of the Gratings of Some Carabid Beetles. J. Insect Physiol. 15, 959 – 962.
Hinton HE, Jarman GM, 1972. Physiological Colour Change in the Hercules Beetle. Nature 238, 160–161.
Hinton HE, Jarman GM, 1973. Physiological colour change in the elytra of the hercules beetle, Dynastes hercules. J. Insect Physiol. 19, 533–549.
Kinoshita S, Yoshioka S, Miyazaki J, 2008. Physics of structural colors. Reports Prog. Phys. 71, 1–30.
Klein E, 1969. A Comprehensive Etymological Dictionary of the English Language. Elsevier Publishing Company, Amsterdam.
Land MF, 1972. The physics and biology of animal reflectors. Prog. Biophys. Mol. Biol. 24, 75–106.
Large MCJ, Wickham S, Hayes J, Poladian L, 2007. Insights from nature: Optical biomimetics. Phys. B Condens. Matter 394, 229–232.
Mason CW, 1927. Structural Colors in Insects II. J. Phys. Chem. 31, 321–354.
Nekrutenko YP, 1965. ‘Gynandromofphic Effect’ and the Optical Nature of Hidden Wing-pattern in Gonepteryx rhamni L. (Lepidoptera, Pieridae). Nature 205, 417–418.
Noyes JA, Vukusic P, Hooper IR, 2007. Experimental method for reliably establishing the refractive index of buprestid beetle exocuticle. Opt. Express 15, 4351–4358.
Parker AR, 1998. The diversity and implications of animal structural colours. J. Exp. Biol. 201, 2343–2347.
Parker AR, 2000. 515 Million Years of Structural Colour. J. Opt. A Pure Appl. Opt. 2, R15–R28.
Parker AR, 2002. Natural photonic engineers. Mater. Today 5, 26–31.
Parker AR, Martini N, 2006. Structural colour in animals - Simple to complex optics. Opt. Laser Technol. 38, 315–322.
Parker AR, McKenzie DR, Large MCJ, 1998. Multilayer reflectors in animals using green and gold beetles as contrasting examples. J. Exp. Biol. 201, 1307–1313.
Pecháček P, 2013. Žluťásek řešetlákový a plasticita ultrafialových kreseb motýlů v závislosti na prostředí. Živa 2, 1–3.
Pecháček P, Stella D, Kleisner K, 2012. Ultrafialový svět bezobratlých. Živa 1, 25–28.
Pope RD, Hinton HE, 1977. A preliminary survey of ultraviolet reflectance i n beetles 331–348.
Rassart M, Colomerl JF, Tabarrant T, Vigneron JP, 2008. Diffractive hygrochromic effect in the cuticle of the hercules beetle Dynastes hercules. New J. Phys. 10.
Seago AE, Brady P, Vigneron J-P, Schultz TD, 2009. Gold bugs and beyond: a review of iridescence and structural colour mechanisms in beetles (Coleoptera). J. R. Soc. Interface 6 Suppl 2, S165–S184.
Srinivasarao M, Feathers DB, 1999. Nano-optics in the biological world: Beetles, butterflies, birds, and moths. Chem. Rev. 99, 1935–1961.
Torre-Bueno JR de la, Nichols SW, 1989. The Torre-Bueno Glossary of Entomology. New York Entomological Society, New York.

One of the very first things that draws our attention while observing nature is its huge colour variety. Structural colouration, which is based on interaction between the incidental light and surface, causes a large part of the huge colour variety in nature. In this article we introduce the fundamental principles of the formation of structural colouration in beetles using modern photographic technology. The knowledge of these principles lead us to a better understanding of the function of colouration in the complicated relations between organisms and the environment. A short summary of these functional relationships is provided in the second part of this article.