Citovaná a doporučená literatura:

ČERNÝ, Vladimír; PROKOPIČ, Jan: Prvý nález myšivky horské (Sicista betulina) na území Čech. Časopis Národního muzea, oddělení přírodních věd, 130, 1961, 34–35.
HANÁK, Vladimír: Recenze – ANDĚRA Miloš; ČERVENÝ Jaroslav: Atlas šumavských savců. Živa. 2014, 62 (6): CLVII. 
HANÁK, Vladimír; FIGALA, Jaroslav: Kleinsäuger des mittleren Böhmerwaldes. Acta Universitatis Carolinae, Biologica, 1960, 25: 103–124.
ROSICKÝ, Bohumír; HANZÁK, Jan: Rejsek horský (Sorex alpinus hercynicus Miller) na Šumavě. Časopis Národního muzea, oddělení přírodních věd, 1947 (116): 210–211.
WEITER, L.: Společenstva drobných zemních savců na lokalitách se známým a předpovězeným výskytem myšivky horské na Šumavě. Magisterská práce. Biologická fakulta, Jihočeská univerzita, České
Budějovice, 1997, 21 pp + přílohy.