Druhá část botanické série o malém úseku Kavkazského centra biodiverzity – jižní Kolchidě v oblasti okolí města Batumi v Gruzii – je věnována popisu několika hlavních vegetačních typů. Zaměřuje se především na přirozenou lesní vegetaci, kterou jsou v této oblasti tzv. deštné lesy mírného pásma, jež jsou typické svým stálezeleným keřovým patrem. Kolchidská nížina byla díky dlouhé historii osídlení odlesněna již v dávných dobách a z části přirozené lesní porosty se tak zachovaly pouze v horách a na jejich úpatí. Popsána je druhová skladba, původ a současný management hlavních typů mezofilních lesů spolu s některými příklady primární i sekundární nelesní vegetace.

Použitá literatura:

BOX, Elgene O., et al. Vegetation and landscapes of Georgia (Caucasus), as a basis for landscape restoration. 2000.
GAGNIDZE, Revas I. Vascular plants of Georgia: a nomenclatural checklist. Tbilisi: Georgian Academy of Sciences, 2005.

The second part of the series about the small section of the Caucasus biodiversity hotspot – Georgian Colchis Region (focused only on the area around the city Batumi) – presents the main vegetation types. The attention is paid to the supposed natural fo­rests in this region – the deciduous tempe­rate rainforests with evergreen shrub layer. Due to the long-lasting human impact, the Colchic Lowland was strongly deforested in ancient times, the forests were preserved mainly in mountains and their foothills. The species structure, origin and management of several types of mesophilous forests are described altogether with common non-forest natural and artificial vegetation types.