Redakční rada a redakce časopisu udělily ceny Živy autorům vybraných článků předchozího ročníku na setkání, které se konalo v úterý 9. května 2017 v reprezentačních prostorách Akademie věd České republiky v pražské vile Lanna, za účasti řady představitelů Akademie věd ČR, členů redakční rady Živy, spolupracovníků časopisu a dalších významných hostů.

The selected best contributions to Živa in 2016 and two eminent personalities connected with the journal were awarded special prizes.