Včely, vosy, kutilky, hrabalky a další zástupci tzv. žahadlových blanokřídlých (Aculeata, Hymenoptera) jsou početnou atraktivní skupinou hmyzu, o niž je v posledních letech zvýšený zájem odborníků, laiků a z důvodu masivního úbytku opylovačů i regulačních úřadů. Vedle zájemců o všeobecně oblíbené brouky a motýly se tak stále častěji objevují specialisté na tento hmyz. Sběratelům a začínajícím entomologům však obvykle chybějí ve sbírce druhy, které se nevyskytují na suchých výslunných stanovištích všeobecně považovaných za atraktivní pro blanokřídlé, tedy na stepích, písčinách, slunných stráních, nebo na jejich ekvivalentech na antropogenních stanovištích – v pískovnách, lomech, odkalištích či na výsypkách. Mezi překvapivě rozmanitou a chybějící skupinu náležejí také žahadloví blanokřídlí vázaní výskytem na mokřady. Vždy patřili mezi opomíjené, přehlížené, s neznámou nebo málo známou biologií. Vědomi si uvedené skutečnosti jsme se před lety dostali k výzkumu blanokřídlých osídlujících hálky zelenušek (Chloropidae) i my.

Doporučená literatura
ASTAPENKOVÁ, Alena; HENEBERG, Petr; BOGUSCH, Petr. Larvae and Nests of Aculeate Hymenoptera (Hymenoptera: Aculeata) Nesting in Reed Galls Induced by Lipara spp.(Diptera: Chloropidae) with a Review of Species Recorded. Part II. PloS one, 2017, 12.1: e0169592.
BOGUSCH, Petr; ASTAPENKOVÁ, Alena; HENEBERG, Petr. Larvae and nests of six aculeate Hymenoptera (Hymenoptera: Aculeata) nesting in reed galls induced by Lipara spp.(Diptera: Chloropidae) with a review of species recorded. PloS one, 2015, 10.6: e0130802.
BOGUSCH, Petr; BĚLASTOVÁ, L; HENEBERG, Petr. Community of bees and wasps (Hymenoptera: Aculeata) nesting in reed galls does not overlap with those nesting in other cavities. Journal of Insect Conservation, submitted.
BOGUSCH, Petr; HAVELKA, Jan; ASTAPENKOVÁ, Alena; HENEBERG, Petr. New type of progressive provisioning as a characteristic parental behavior of the crabronid wasp Pemphredon fabricii (Hymenoptera Crabronidae). Ethology, Ecology & Evolution, 2017, accepted.
BOGUSCH, Petr, et al. Industrial and post-industrial habitats serve as critical refugia for pioneer species of newly identified arthropod assemblages associated with reed galls. Biodiversity and Conservation, 2016, 25.5: 827-863.
HENEBERG, Petr, et al. Assemblage of filamentous fungi associated with aculeate hymenopteran brood in reed galls. Journal of invertebrate pathology, 2016, 133: 95-106.
HENEBERG, Petr; BOGUSCH, Petr; ASTAPENKOVÁ, Alena. Reed galls serve as an underestimated but critically important resource for an assemblage of aculeate hymenopterans. Biological Conservation, 2014, 172: 146-154.
HENEBERG, Petr; BOGUSCH, Petr; TAUCHMANOVÁ, Pavlína; ŘEZÁČ, Milan; ASTAPENKOVÁ, Alena. Reed gall as the limiting nesting resource of rare wetland bees and wasps (Hymenoptera: Aculeata & Evanioidea). Ecological Engineering, submitted.

Galls on the Common Reed (Phragmites australis) serve as an underestimated but critically important resource for the community of specialized aculeate hymenopte­ran (Hymenoptera: Aculeata) inquilines. These poorly understood species display previously unknown features, such as the newly described type of progressive provisioning of their off­spring. They have specific habitat require­ments, often demanding not only the presence of reed plants, but also a loose sandy bedrock. Many of them survive only in the best-preserved wetlands, or, paradoxically, in reed beds occurring on the exposed loose bedrock of (post)industrial sites, inclu­ding gravel-sandpits, ash or tailing ponds.