V článku v Živě 2017, 3 byl u tohoto snímku na str. LXVI chybně uveden jako první zleva Petr Dostál namísto Michala Štefánka. Za pochybení se omlouváme.