Použitá a citovaná literatura

MARTÍNEK, Jiří; MARTÍNEK, Miloslav. Z Čech za poznáním světa (Expedice českých cestovatelů od 17. do počátku 19. století). In: Acta Univesitatis Carolinae – Philosophica et historica 5, Z pomocných věd historických XIV. Praha: Univerzita Karlova, 1999, s. 125-135
SCHWARZMEIER, Lisa; CZERNY, Ernst; KRAMP, Mario. Ägypten, Nubiend die Cyrenika. Die imaginäre Reise des Norbert Bittner (1786–1851). Wien: Akademie der Bildenden Künste, 2012.