Křižáci (čeleď Araneidae) patří díky svým nápadným kolovým sítím bezesporu k nejikoničtějším pavoukům. V naší fauně najdeme i křižáka podkorního (Nuctenea umbratica), zvoleného letošním evropským pavoukem roku. Článek přibližuje naše znalosti o jeho nomenklatuře, morfologii, rozšíření, požadavcích na stanoviště, fenologii a rozmnožování i zajímavosti o snovacích žlázách a stavbě kolových sítí u křižáků obecně.

Citovaná a použitá literatura
MARETIĆ, Zvonimir; MILINA, Olga. A bite by the spider Aranea sexpunctata Linne: case report. Toxicon, 1976, 14.5: 392-393.
NIELSEN, Emil. The biology of spiders: with especial reference to the Danish fauna. Levin & Munksgaard, 1932.

Nuctenea umbratica, the orb weaving spider from the family Araneidae was voted the European Spider of the Year 2017. Here we summarise the knowledge about its no­menclature, morphology, distribution, habitat demands, use of silk fibers, phenology, predatory behaviour and reproduction.