Sekvenování DNA dramaticky proměňuje biologii – ve specializovaných firmách se již sekvenuje na přístrojích schopných přečíst miliony nukleotidů za hodinu. Článek přináší zamyšlení nad jedním z limitů této dominující metody molekulární biologie. Na příkladu studia do nedávné doby téměř neznámých heterotrofních bičíkovců označovaných jako diplonemy (Diplonemida) je ukázán význam sekvenování jednotlivých buněk. Podle nejnovějších poznatků představují diplonemy druhově nejbohatší skupinu mořských eukaryot.

Citovaná literatura:

DE VARGAS, Colomban, et al. Eukaryotic plankton diversity in the sunlit ocean. Science, 2015, 348.6237: 1261605.
LUKEŠ, Julius; FLEGONTOVA, Olga; HORÁK, Aleš. Diplonemids. Current Biology, 2015, 25.16: R702-R704.
FLEGONTOVA, Olga, et al. Extreme diversity of diplonemid eukaryotes in the ocean. Current Biology, 2016, 26.22: 3060-3065.
GAWRYLUK, Ryan MR, et al. Morphological identification and single-cell genomics of marine diplonemids. Current Biology, 2016, 26.22: 3053-3059.

DNA sequencing truly transforms biology – sequencing machines in dedicated companies read millions of bases per hour. In this paper, one of the limits of this method that rightly dominates molecular biology is discussed. The case of diplonemids (Diplonemida), until recently virtually un­known heterotrophic protists, is used to illustrate the importance of single-cell genomics. The latest data indicate that diplonemids are probably the most species-rich group of eukaryotes in the world ocean.