Suché tropické lesy patří k přehlíženým a zároveň ohroženým ekosystémům Neotropické oblasti. Tropické opadavé lesy Ekvádoru byly v minulosti drasticky redukovány, jelikož se rozkládají na relativně úživných půdách a obsahují velké množství druhů s kvalitními vlastnostmi dřeva. Mnohé socioekonomické jevy v Ekvádoru zapříčinily, že během pouhých 50 let 20. stol. byla plocha těchto lesů zredukována jen na 5 % dnešní rozlohy. Jsou však domovem mnoha endemických druhů rostlin a živočichů a mnohdy představují poslední útočiště divoké přírody v regionu. Existuje naděje na zachování tohoto jedinečného ekosystému?

Citovaná a použitá literatura
BEST, Brinley J.; KESSLER, Michael. Biodiversity and conservation in Tumbesian Ecuador and Peru. International Council for Bird Preservation, 1995.
BORCHSENIUS, Finn. Patterns of plant species endemism in Ecuador. Biodiversity and Conservation, 1997, 6.3: 379-399.
DODSON, Cal H.; GENTRY, Alwyn H. Biological extinction in western Ecuador. Annals of the Missouri Botanical Garden, 1991, 273-295.
MINISTERIO DEL AMBIENTE DEL ECUADOR. Línea Base de Deforestación del Ecuador Continental. Quito-Ecuador, 2012.
MYERS, Norman, et al. Biodiversity hotspots for conservation priorities. Nature, 2000, 403.6772: 853-858.
TOBY PENNINGTON, R.; PRADO, Darién E.; PENDRY, Colin A. Neotropical seasonally dry forests and Quaternary vegetation changes. Journal of Biogeography, 2000, 27.2: 261-273.
PERALVO, Manuel, et al. Identification of biodiversity conservation priorities using predictive modeling: an application for the equatorial pacific region of South America. Biodiversity and Conservation, 2007, 16.9: 2649-2675.
SIERRA, M., et al. Propuesta preliminar de un sistema de clasificación de vegetación para el Ecuador continental. Proyecto Inefan/Gef-Birf y Ecociencia, 1999.

Seasonally dry tropical forests are among the most unresearched and threatened bioms in Neotropics. Due to the relatively rich soils and the high number of timber species, tropical dry forests in Ecuador have been reduced drastically during the last 50 years. Nowadays, it is estimated that only 5 % of the original cover remains due to socioeconomic phenomena occurring in the region. However, they contain a high number of endemic species of fauna and flora and represent a part of the last wilderness in the region. Is there any hope for the survival of this exceptional ecosystem?