Použitá a doporučená literatura
ANDĚRA, Miloš; ČERVENÝ, Jaroslav. Atlas šumavských savců. Nakl. Karmášek, 2014, České Budějovice. 200 pp.
ČERNÝ, Vladimír; PROKOPIČ, Jan: Prvý nález myšivky horské (Sicista betulina) na území Čech. Časopis Národního muzea, oddělení přírodních věd, 130, 1961, 34-35.
FRIČ, Antonín a VÁVRA, Václav. Výzkumy zvířeny ve vodách českých. III., Výzkum dvou jezer šumavských, Černého a Čertova jezera. V Praze: V kommissi kněhkupectví Fr. Řivnáče, 1898. 68 stran, 1 obrazová příloha. Archiv pro přírodovědecký výzkum Čech; svazek X., čís. 3.
HANÁK, Vladimír; FIGALA, Jaroslav: Kleinsäuger des mittleren Böhmerwaldes. Acta Universitatis Carolinae, Biologica, 1960, 25: 103-124.
HANÁK, Vladimír: Recenze – ANDĚRA Miloš; ČERVENÝ Jaroslav: Atlas šumavských savců. Živa. 2014, 62 (6): CLVII.
HANZÁK, Jan. Hnízdění a systematické postavení čečetek, Carduelis flammea L. v Československu. Sylvia, 1953 (14), 5: 5-16.
HANZÁK, Jan. Tok tetřívků. Živa 1969, 18: 28-29.
KAHMEN, Heribert; WACHTENDORF, Wolfgang. Das Verkommen der Birkenmaus (Sicista betulina) in Bayrisch-Böhmischen Wald. Jenkins, 1951.
KOMÁREK, Julius. Česká zvířena. Praha: Melantrich, 1948.
KOMÁREK, Julius. Mezi Markomany a Bóji. Vesmír 1993, 4: 226-230.
ROSICKÝ, Bohumír; HANZÁK, Jan: Rejsek horský (Sorex alpinus hercynicus Miller) na Šumavě. Časopis Národního muzea, oddělení přírodních věd, 1947 (116): 210-211.
ŠVECOVÁ, Blanka. Historie terénní stanice PM na Horské Kvildě. Muzeum, 2014 (52),2: 59-66.
ZEJDA, Jan; KLÍMA, Milan. Drobní savci státní přírodní reservace Boubínský prales. Zool. listy, 1958, 7: 292-307.