Tropické deštné lesy jihovýchodní Asie náleží k oblastem s vysokou biologickou rozmanitostí. Jedinečné postavení má v daném ohledu ostrov Borneo, kde se nacházejí také druhy endemické. Naneštěstí velké plochy původního bornejského pralesa ustupují masivním výsadbám palmy olejné a biologická rozmanitost ostrova tak nenávratně mizí. Jistou výjimkou je v daném ohledu národní park Ulu Temburong (Brunej), který leží v geomorfologicky členité oblasti nížinného deštného lesa severního Bornea. V prvním díle našeho seriálu se věnujeme motýlům (Lepidoptera) NP Ulu Temburong. Uvádíme běžné i zoologicky a ochranářsky významné druhy motýlů. Z oblasti Ulu Temburong je dokumentováno více než 350 druhů denních motýlů, a tak se oblast řadí k horkým místům biodiverzity Bornea.

The tropical rainforests of south-east Asia are regions with high biodiversity. A unique status is enjoyed by the largest island Borneo, being home to many endemic taxa. Unfortunately, large areas of indigenous Bornean rainforest with its huge biodiversity fall victim to massive oil palm planta­tions every year. One of the few exceptions is Ulu Temburong NP (Brunei), situated in lowland rain forests of a geomorphological­ly heterogeneous region of North Borneo. In the first part of our mini-series we focus on Lepidoptera of Ulu Temburong NP. We present both common and rare or otherwise important species (from the nature conservation standpoint) jointly forming the rich butterfly species hot spot of Borneo (more than 350 known species).