Indukované pluripotentní kmenové buňky (iPSCs, Induced Pluripotent Stem Cells) jsou nediferencované buňky se schopností neomezeného dělení a diferenciace do různých buněčných typů, podobně jako embryonální kmenové buňky (ESCs, embryonic stem cells.). V prvním a druhém dílu seriálu (Živa 2016, 4: 150–154 a 2017, 3: 98–100) jsme představili proces přípravy IPS buněk reprogramováním z funkčně specializovaných tělních buněk a různé metody k posouzení úspěšnosti reprogramování a kontrole kvality reprogramovaných buněk. V této poslední části série popisujeme některé z možností praktického využití iPS buněk v aplikovaném medicínském výzkumu a vývoji léků.

Doporučená literatura a internetové odkazy:

Přednáška Dr. Yamanaky o jeho cestě za vytvořením iPS buněk:
https://www.youtube.com/watch?v=AD1sZU1yk-Y

Blog o objevech a možnostech využití iPS buněk i jiných kmenových buněk:
https://ipscell.com/

iPS buňky a reprogramování. Dále zde můžete najít články o kmenových buňkách obecně, také příspěvky o etice využití kmenových buněk a regulace výzkumu kmenových buněk:
http://www.eurostemcell.org/ips-cells-and-reprogramming-turn-any-cell-body-stem-cell

Celkový přehled o iPS buňkách:
https://www.cira.kyoto-u.ac.jp/e/faq/faq_ips.html

Jak iPS buňky změnily svět a jejich možné iPS využití:
http://www.nature.com/news/how-ips-cells-changed-the-world-1.20079

Jsou iPS buňky a ESC rovnocenné? Jaké jsou výzvy výzkumu iPS buněk?:
https://stemcells.nih.gov/info/Regenerative_Medicine/2006Chapter10.htm

Důležitost pluripotentních kmenových buněk:
http://stemcell.childrenshospital.org/about-stem-cells/pluripotent-stem-cells-101/why-are-pluripotent-stem-cells-important/

Etická otázka ohledně využití pluripotentních buněk:
https://www.theguardian.com/science/2011/mar/13/ips-reprogrammed-stem-cells

Induced pluripotent stem cells (iPSCs) are undifferentiated cells with a capability of unlimited proliferation and differentiation from all the different cell types, similar to embryonic stem cells (ESCs). In the first and the second part of the series (Živa 2016, 4: 150–154 and 2017, 3: 98–100) we introduced a process of iPSCs preparation by reprogramming differentiated somatic cells, a wide range of methods for verification of successful reprogramming and a quality control of the resulting cells. In this last part of the series some of the already established practical uses of iPSCs in applied medical research and drug development are discussed.