Cytokininy jsou významnou skupinou rostlinných hormonů, látek zásadně regulujících růst a vývoj rostlin. V rostlinných pletivech se tyto signální molekuly vyskytují ve velice nízkých koncentracích, což činilo a doposud činí jejich zkoumání velmi nesnadným. Na druhou stranu, bylo prokázáno, že tyto látky, nebo jejich příbuzné syntetické deriváty mají schopnost unikátním mechanismem ovlivňovat také růst a vývoj lidských nádorových buněk či kožních fibroblastů a tedy potenciál širokého spektra aplikací nejen v zemědělství a rostlinných biotechnologiích, ale také v medicíně nebo kosmetologii.

Seznam citované a doporučené literatury je k dispozici v samostatném pdf souboru pod obrazovou galerií.

Cytokinins are an important group of plant hormones, i.e. substances which fundamentally regulate plant growth and development. These signal molecules occur in plant tissue in very low concentrations, which has made their investigation very difficult. On the other hand it has been demonstrated that these substances, or their kindred synthetic derivates, have a unique mechanism which also enables them to affect the development and growth of human tumour cells and skin fibroblasts and thus has the potential for a broad range of applications not only within agriculture and plant biotechnologies, but also in medicine and cosmetology.