Jelen bělohubý (Cervus albirostris) je ohrožený druh plně adaptovaný na alpínské louky a křoviska na Tibetské plošině. Představuje linii sesterskou k velmi odvozené skupině zahrnující siku a wapitiho a vykazuje řadu osobitých morfologických znaků a fyziologických adaptací na život ve velehorských podmínkách. Ve volné přírodě jich žije asi 7 tisíc jedinců, v zoologických zahradách je registrováno ca 84 jedinců. Náš příspěvek představuje tento druh a jeho biologii na základě revize literatury a dlouhodobých zkušeností s jeho chovem v Zoo Ústí nad Labem.

Seznam citované a doporučené literatury je k dispozici v samostatném pdf souboru pod obrazovou galerií.

The White-lipped Deer (Cervus albirostris) is a threatened species of deer fully adapted to grassland and shrublands at high altitudeds in the Tibetan Plateau. It forms a sister group to a very advanced group comprising the Sika Deer (C. nippon) and the Wapiti (C. canadensis) and exhibits a number of distinct morphological characters and physiological adaptations to its high altitude environments. Approximately 7 000 individuals remain in the wild and about 84 are kept in ISIS/ZIMS-registered zoos. This contribution specifies its basic biological data based on a review of the literature and the long-term holding of this species at Ústí nad Labem Zoo.