Povrch plodnic vřeckovýtrusných hub je často pokryt chlupy. Chlupy jsou jednobuněčné nebo příčně přehrádkované sterilní útvary, mohou být zúžené, válcovité, kyjovitě nebo hlavicovitě rozšířené, rovné, zahnuté, rozvětvené, s povrchem hladkým nebo strukturovaným, tenkostěnné nebo tlustostěnné, nesoucí apikální krystaly. Sety zpravidla jsou nerozvětvené, zašpičatělé, tuhé a tmavé. Chlupy a sety mají ochrannou funkci, zatímco přívěsky na plodnicích padlí a kazirohotvarých slouží k přichycení.

Doporučená a citovaná literatura:
ANTONÍN, Vladimír. Encyklopedie hub a lišejníků. Libri: Academia, 2006.
BRAUN, Uwe. Taxonomic manual of Erysiphales (powdery mildews). CBS Biodiversity series, 2012, 11.
JAKLITSCH, W., BARAL, H.-O., LÜCKING, R. & T. LUMBSCH (2016): Ascomycota. – In: JAKLITSCH, Walter, et al. Syllabus of Plant Families: Adolf Engler's Syllabus Der Pflanzenfamilien. Ascomycota. Borntraeger Science Publishers, 2016.
KOUKOL, Ondřej. Desmazierella acicola – současné rozšíření, význam a kryptická speciace. Mykologické Listy, 2013, 125: 15.
SEIFERT, Keith, et al. The genera of Hyphomycetes. Utrecht: CBS-KNAW Fungal Biodiversity Centre, 2011.
SVRČEK, Mirko. České druhy podčeledi Lachneoideae, čel. Pezizaceae.-Bohemian species of Pezizaceae subf. Lachneoideae. Národní museum, 1948.

Fruitbodies of Ascomycota often bear hairs on their surface. The hairs are one-celled or septate sterile elements. They may be pointed, cylindrical, clavate or capitate, straight, curved, forked, smooth or with structured surface, thin- or thickwalled, with or without apical crystals. Setae are generally non-forked, pointed, stiff and dark. Hairs and setae have protective function, while the function of appendages in powdery mildews and Onygenales is to attach.