Endofytní houby představují velmi heterogenní a druhově bohatou skupinu druhů z různých skupin převážně vřeckovýtrusých hub. Jejich společnou vlastností je schopnost přebývat v pletivech kterékoli rostliny bez jakékoli známky kolonizace. I po mnoha letech intenzivního studia nás nepřestávají tyto houby překvapovat svou diverzitou, účinky na rostliny a schopností produkovat chemické látky s nejrůznějšími aktivitami a s možností využití v biologické ochraně rostlin a v medicíně.

Použitá literatura:
ARNOLD, A. Elizabeth, et al. Fungal endophytes limit pathogen damage in a tropical tree. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2003, 26: 15649-15654.
FINCH, Sarah C., et al. The evaluation of fungal endophyte toxin residues in milk. New Zealand veterinary journal, 2013, 1: 11-17.
HEINIG, Uwe; SCHOLZ, Susanne; JENNEWEIN, Stefan. Getting to the bottom of Taxol biosynthesis by fungi. Fungal Diversity, 2013, 60.1: 161-170.
SCHULZ, B., et al. Fungal endophytes are involved in multiple balanced antagonisms. Curr Sci, 2015, 109: 39-45.
SCHULZ, Barbara; BOYLE, Christine. The endophytic continuum. Mycological research, 2005, 109.6: 661-686.
SIEBER, Thomas N. Endophytic fungi in forest trees: are they mutualists?. Fungal Biology Reviews, 2007, 21.2: 75-89.

Endophytic fungi are a very heterogeneous and species-rich group of fungi from va­rious taxonomic groups, mostly belonging to Ascomycota. They share the ability to colonize plant tissues without any symptoms. Even after many years of intensive study, the diversity of these fungi, their effect on the host plant and their ability to produce bioactive compounds with potential use in medicine is surprising.