Mezi choroby asimilačního orgánů jehličnanů patří sypavky, patogeny koncových výhonů a rzi. Článek popisuje spektrum běžných druhů vyskytujících se na území České republiky. Nejpestřejší hostitelskou dřevinou je borovice a douglaska. Determinace se provádí podle druhu hostitele, typických symptom, nejdůležitější je mikroskopie jejich morfologických struktur, plodnic a spor.

Použitá literatura:
AGRIOS, George N. Plant pathology. 5th edition. Elsevier Academic Press, 2005.
ČERNÝ, K., et al. Gemmamyces bud blight of Picea pungens: a sudden disease outbreak in Central Europe. Plant Pathology, 2016, 65.8: 1267-1278.
GONTHIER, Paolo, et al. Infectious forest diseases. Wallingford: CABI, 2013.
JANČAŘÍK, Vlastislav. Zavlečené choroby lesních a okrasných dřevin v České republice. Zpravodaj ochrany lesa IX, VULHM Jíloviště – Strnady, 2003.
JANKOVSKÝ, Libor, et al. Dothistroma septosporum and Lecanosticta acicola. New threats of pines in Central and Northern Europe? Forestry in Achieving Millenium Goals. Abstract Book, 2008.
JANKOVSKÝ, Libor, et al. Records of brown spot needle blight related to Lecanosticta acicola in the Czech Republic. Plant Protection Science, 2009, 45.1: 16-18.
JANKOVSKÝ, Libor, et al. Dieback of Austrian pine–the epidemic occurrence of Sphaeropsis sapinea in southern Moravia. Journal of Forest Science, 2003, 49.8: 389-394.
URBAN, Zdeněk; MARKOVÁ, Jaroslava. Catalogue of rust fungi of the Czech and Slovak Republics. Univ. Karlova, 2009.

The diseases of conifer assimilatory organs contain needle casts, pathogens of shoot dieback and rusts. This article describes a spectrum of common species occurring in the Czech Republic. Pines (Pinus) and Douglas-firs (Pseudotsuga) are among the most frequent host trees. The determination is drawn up on the basis of host tree species and typical symptoms, where the microscopy of its morphological structures, fruiting bodies and spores is the most significant factor.