Článek se zabývá problematikou invazivních mykotických infekcí vyvolaných vláknitými houbami. Jsou uvedeny nejčastější rizikové faktory, nejčastější typy invazivních infekcí a možnosti diagnostiky a léčby těchto infekcí. Invazivní mykózy jsou obvykle spojeny s vysokou mortalitou.

Doporučená literatura:
ALASTRUEY-IZQUIERDO, Ana; ALCAZAR-FUOLI, Laura; CUENCA-ESTRELLA, Manuel. Antifungal susceptibility profile of cryptic species of Aspergillus. Mycopathologia, 2014, 178.5-6: 427-433.
CORNELY, O. A., et al. ESCMID and ECMM joint clinical guidelines for the diagnosis and management of mucormycosis 2013. Clinical Microbiology and Infection, 2014, 20.s3: 5-26.
DE PAUW, Ben, et al. Revised definitions of invasive fungal disease from the European organization for research and treatment of cancer/invasive fungal infections cooperative group and the national institute of allergy and infectious diseases mycoses study group (EORTC/MSG) consensus group. Clinical infectious diseases, 2008, 46.12: 1813-1821.
HABER, Jan, et al., „Plicní aspergilové syndromy – diagnostika a léčba, doporučené postupy odborných společností. Studia Pneumologica Phtiseologica, 2016, 76.3:82-106.
CHOWDHARY, A., et al. ESCMID and ECMM joint clinical guidelines for the diagnosis and management of systemic phaeohyphomycosis: diseases caused by black fungi. Clinical Microbiology and Infection, 2014, 20.s3: 47-75.
MALLÁTOVÁ, N., et al. Testování citlivosti mikromycet k antimykotikům in vitro u imunosuprimovaných pacientůdoporučení odborníků s podporou CELL a SLM ČLS JEP. Postgraduální medicína, 2011, 5: 51-65.
RÁČIL, Zdeněk, et al., „Léčba invazivní aspergilózy – doporučení odborníků s podporou CELL. Postgraduální Medicína, 2014, 16.3: 7-9.
TISSOT, Frederic, et al. ECIL-6 guidelines for the treatment of invasive candidiasis, aspergillosis and mucormycosis in leukemia and hematopoietic stem cell transplant patients. Haematologica, 2016, haematol. 2016.152900.
TORTORANO, A. M., et al. ESCMID and ECMM joint guidelines on diagnosis and management of hyalohyphomycosis: Fusarium spp., Scedosporium spp. and others. Clinical Microbiology and Infection, 2014, 20.s3: 27-46.
TORTORANO, A. M., et al. European Confederation of Medical Mycology (ECMM) epidemiological survey on invasive infections due to Fusarium species in Europe. European journal of clinical microbiology & infectious diseases, 2014, 33.9: 1623-1630.
VAN DER LINDEN, J. W. M., et al. Prospective multicenter international surveillance of azole resistance in Aspergillus fumigatus. Emerging infectious diseases, 2015, 21.6: 1041.
VERWEIJ, Paul E., et al. International expert opinion on the management of infection caused by azole-resistant Aspergillus fumigatus. Drug Resistance Updates, 2015, 21: 30-40.
VERWEIJ, Paul E., et al. Azole resistance in Aspergillus fumigatus: can we retain the clinical use of mold-active antifungal azoles?. Clinical Infectious Diseases, 2016, 62.3: 362-368.
VERWEIJ, Paul E., et al. In-host adaptation and acquired triazole resistance in Aspergillus fumigatus: a dilemma for clinical management. The Lancet Infectious Diseases, 2016, 16.11: e251-e260.
ŽÁK, P., et al., Léčba vzácných invazivních mykóz (mukormykózy, fuzariózy a kryptokokózy) u leukémií a po transplantaci hematopoetických buněk (doporučení odborníků s podporou CELL, ČHS, JEP, ČOS JEP, SOS). Postgraduální medicína, 2014, 16.3: 14-17.

The article deals with opportunistic fungal infections caused by hyphomycetes. It discusses risk factors in patients, the most common fungi causing infections, the most common types of invasive infections, and the ways to diagnose and treat these infections. Invasive infections caused by opportunistic fungi are usually associa­ted with high mortality.