Použitá literatura:
HOLUBOVÁ-JECHOVÁ, Věra. K pětasedmdesátinám univ. prof. RNDr. Karla Cejpa, DrSc. Česká Mykologie, 1975, 29: 1-4.
NĚMEC, Bohumil. August C. J. Corda (1809–1849). Česká Mykologie, 1960, 14: 3-6.
SVRČEK, Mirko. Univ. docent RNDr. Zdeněk Urban padesátníkem. Česká mykologie, 1973, 27: 180-185.
ŠEBEK, Svatopluk. August C. J. Corda a počátky mykologie v Čechách. Česká mykologie, 1984, 38:129-136.
ŠEBEK, Svatopluk /ed./. Dosavadní vývoj, současný stav a perspektivy studia mikromycetů v ČSSR. Sborník referátů, přednesených u příležitosti 175. výročí narození a 135. výročí úmrtí vynikajícího mykologa A. C. J. Cordy na semináři, konaném dne 5. září 1984 v Praze. ČVSM Praha, 1985.
WEITENWEBER, W. R. Nástiny životopisů českých přírodoskumců – V. August Joseph Corda. Živa, 1854, 2: 175-178.