Rod Octospora představuje druhově bohatou skupinu hub žijící v těsném vztahu s mechorosty. Dají se najít v různých stanovištích od přirozených ekosystémů až po centra velkoměst. Většina z nich tvoří drobné oranžové plodnice připojené hyfami na rhizoidy hostitele. Molekulární data ukazují, že většina z těchto hub je úzce hostitelsky specifická a mnohé druhy jsou ve skutečnosti komplexy několika druhů.

Použitá literatura:
BENKERT, D. Beiträge zur Taxonomie der Gattung Lamprospora (Pezizales). Zeitschrift fur Mykologie, 1987, 195-271.
BENKERT, DIETER. Beiträge zur Kenntnis bryophiler Pezizales–Arten. 6. Wrightoideae, eine neue Sektion der Gattung Octospora. Z. Mykol., 1998, 64: 17-40.
BENKERT, D. Beitrage zur Kenntnis bryophiler Pezizales-Arten. 8. Viersporige Taxa der Gattung Octospora. Osterr. Z. Pilzk, 1998, 7: 39-63.
DISSING, Henry; SIVERTSEN, Sigmund. Operculate Discomycetes from Rana (Norway) 4. Octospora hygrohypnophila, Peziza prosthetica and Scutellinia mirabilis spp. nov. Nordic Journal of Botany, 1983, 3.3: 415-421.
DÖBBELER, Peter. Microniches occupied by bryophilous ascomycetes. Nova Hedwigia, 2002, 75.3-4: 275-306.
DÖBBELER, Peter; HERTEL, Hannes. Bryophilous ascomycetes everywhere: Distribution maps of selected species on liverworts, mosses and Polytrichaceae. Herzogia, 2013, 26: 361–404.
ECKSTEIN, Jan; ECKSTEIN, Günter. Bryoparasitische Pezizales (Ascomycetes) der Gattungen Lamprospora, Octospora und Neottiella im Alten Botanischen Garten von Göttingen (Deutschland, Niedersachsen). Herzogia, 2009, 22: 213-228.
EGERTOVÁ, ZUZANA; ECKSTEIN, JAN; VEGA, MARCEL. Lamprospora tuberculata, Octospora ithacaensis, O. orthotrichi and O. affinis--four bryoparasitic ascomycetes new to the Czech Republic. Czech Mycology, 2015, 2: 119-133.
HANSEN, Karen, et al. A phylogeny of the highly diverse cup-fungus family Pyronemataceae (Pezizomycetes, Ascomycota) clarifies relationships and evolution of selected life history traits. Molecular Phylogenetics and Evolution, 2013, 67.2: 311-335.
PERRY, Brian A.; HANSEN, Karen; PFISTER, Donald H. A phylogenetic overview of the family Pyronemataceae (Ascomycota, Pezizales). Mycological Research, 2007, 111.5: 549-571.
PRESSEL, Silvia; DUCKETT, Jeffrey G. The parasitic ascomycete Mniaecia jungermanniae induces the formation of giant perichaetia and apogamous sporophytes in leafy liverworts. Botany, 2006, 84.3: 384-392.
STENROOS, Soili, et al. Multiple origins of symbioses between ascomycetes and bryophytes suggested by a five‐gene phylogeny. Cladistics, 2010, 26.3: 281-300.

Genus Octospora is a highly diverse group of fungi, living in a close relationship with bryophytes. They can be found in different habitats from natural ecosystems to city centers. Most of them form small orange fruiting bodies connected to the rhizoids of the host with their hyphae. Molecular data suggest that the majority of these fungi are highly host-specific and numerous species are in fact complexes of multiple species.