Použitá a doporučená literatura:
BUBÁK, František. Dějinný nástin mykologického studia v Čechách. In: ŘIVNÁČ, František. Houby české. I. Rezy (Uredinales). Praha, 1906.
HOLEC, Jan, et al. Metodika pro práci s přírodovědeckým typovým materiálem. Národní muzeum, Praha, 2015.
JIHOČESKÉ MUZEUM (on-line): Osobnosti jihočeské mykologie. http://www.muzeumcb.cz/spolky-a-kluby/mykologicky-klub/historie-2/osobnosti-1/.
ŠEBEK, Svatopluk. Botanik F. M. Opiz a jeho přínos české mykologii v 19. století. Česká Mykologie, 1989, 43: 129-137.
VOZÁROVÁ, Marta, SUTORÝ Karel. Index herbariorum Reipublicae bohemicae et Reipublicae slovacae. Zprávy České botanické společnosti, Příloha 2001, 1: 1-95.