Mikrosporidie (Microsporidia, nebo podle některých autorů Microsporidiomycota) jsou jedněmi z nejčastějších a druhově nejpočetnějších parazitů živočišné říše. Denně se s nimi mimoděk potkáváme, často jsme dokonce jejich hostiteli, ale kvůli skrytému způsobu života je obecná povědomost o nich velmi nízká. Nejen pro jejich hojnost a určitou důležitost zdravotnickou a veterinární, ale především pro mimořádnou zajímavost související s extrémní adaptací k parazitismu si tyto organismy rozhodně zasluhují naši pozornost. Obecně můžeme mikrosporidie charakterizovat jako monofyletický (jednoho společného předka mající) kmen protistů (jednobuněčných eukaryotických organismů), unikátním způsobem adaptovaných k parazitickému životu v buňkách živočichů. Uvnitř buněk hostitelů žijí nejdříve v podobě jednoduchých, strukturně redukovaných množících se buněk, které se nakonec mění ve spory. Spora představuje jediné volně se vyskytující stadium mikrosporidie (mimo hostitele) a jejím úkolem je nakazit nového hostitele. K tomu je vybavena zvláštní organelou – dlouhým vychlípitelným vláknem fungujícím jako injekční trubice, která dopravuje obsah spory mikrosporidie do nitra buněk hostitele. Stavba spory a její funkce jsou vývojově jedinečnými (apomorfními) znaky mikrosporidií.

Doporučená literatura:
ADL, Sina M., et al. The revised classification of eukaryotes. Journal of Eukaryotic Microbiology, 2012, 5: 429-514.
CALI, Ann, BECNEL, James J., TAKVORIAN, Peter M. Microsporidia. In: J.M. Archibald et al. (eds.), Handbook of the Protists. Springer International Publishing A.G., 2017.
KARPOV, Sergey A., et al. Morphology, phylogeny, and ecology of the aphelids (Aphelidea, Opisthokonta) and proposal for the new superphylum Opisthosporidia. Frontiers in microbiology, 2014, 5: 112.
VÁVRA, Jiří, LUKEŠ, Julius. Microsporidia and ‘the art of living together’. Advances in Parasitology, 2013, 1: 253-319.
WEISS, Louis M., BECNEL, James J. Microsporidia: pathogens of opportunity. John Wiley & Sons, 2014.

Microsporidia (also Microsporidiomycota) is a monophyletic group of protists that live as obligatory intracellular parasites. In their life cycle, each multiplicative cell differentiates into a complex spore with an internally coiled injection tube (polar filament, polar tube). During spore germination, the tube everts explosively, penetrates throughout the tissues of the host, and the spore contents are injected throughout the lumen of the tube into the cytoplasm of the target host cell, where development proceeds. Microsporidia are parasites of animals. They are presently believed to belong to Opisthosporidia, a group of organisms representing a sister clade to fungi. Microsporidia are intimately adapted to parasitism – their genomes are reduced, they draw all nutrients and energy in the form of ATP from the host cell, deeply influence the host cell, its life, volume and apoptosis. The most common hosts are arthropods, but many microsporidia in­fect fish. Warm blooded animals (including humans) can also serve as hosts; however, in healthy hosts, the infection ususally passes undetected. Representative microsporidia that infect beneficial and harmful insects, fish and mammals (including man) are mentioned briefly.