Jeskyně, podzemní tunely a opuštěné doly představují pro houby extrémní prostředí zvláště vzhledem k nedostatku světla a střídání sezon i dne a noci. Přesto stálá teplota a vlhkost v průběhu roku je výhodná pro široké spektrum hub. Ty využívají depozity rostlinného a živočišného původu a jejich kolonie i plodnice jsou v těchto prostorech vidět hlavně na rozkládajícím se rostlinném materiálu, ale i na depositech exkrementů a mrtvých tělech živočichů, stejně tak jako na odpadcích po návštěvnících. Specifická mykobiota, i když neviditelná, se nachází i v ovzduší, v sedimentech, nickamínku atd.

Caves, underground tunnels and abandoned mines belong to extreme environments, they are characterised by the absence of light and seasonal and day/night rhythms. Nevertheless, stable temperature and the humidity of underground space are ad­vantageous for a broad spectrum of fungi. These utilize plant and animal deposits, and their colonies or fruiting bodies are visible mainly on decaying plant material, as well as on deposited animal excreta and cadavers, but also on various residues left by visitors. Specific mycobiota, not visible at first sight, occur in air, sediments, moonmilk etc.