Listy a stonky, v nichž probíhá fotosyntéza, jsou bohatým zdrojem živin a bývají vystaveny přímému působení mnoha mikroskopických hub. Spory nebo části mycelia hub se na povrch nadzemních orgánů rostlinných hostitelů nejčastěji dostávají větrem nebo se srážkami, přenosem živočichy a přímým kontaktem s další napadenou rostlinou (hlavně v zapojeném porostu monokultur, např. na poli nebo ve skleníku). Patogenní houby a zástupci řasovek (Peronosporomyco­ta), původci mykóz, jsou díky působení enzymů a mechanického tlaku rostoucích hyf schopni aktivně pronikat do rostlin (penetrovat kutikulou, epidermis, buněčnou stěnou) a kolonizovat jejich pletiva. Mají tak velkou výhodu proti bakteriím nebo virům, které se nemohou dostat do rostlin aktivně, ale využívají k tomu přirozené otvory v pletivech (např. průduchy, hydatody), poranění nebo živočiš­né vektory. Oblasti s vysokým výskytem endemických druhů rostlin, jako např. Kanárské ostrovy, jsou tak zajímavým místem pro mykologa – fytopatologa. Kanárské ostrovy díky své izolaci oplývají flórou s vysokým stupněm endemismu a jedinečnými vavřínovými porosty . Sílící turistický ruch a s tím souvi­sející narušení životního prostředí se nepříznivě odrážejí na stavu rostlin a mohou ovlivňovat šíření některých houbových chorob. Průzkum na Kanárských ostrovech jsem prováděla v letech 2006–14 s podporou Martina Dančáka z Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci při určování hostitelských rostlin.

Práce byla podpořena projektem studentské grantové soutěže IGA na Univerzitě Palackého v Olomouci (PřF_2017-001).

Použitá literatura:
GONZÁLEZ, Sara S.; ALCOBA-FLÓREZ, Julia; LAICH, Federico. Lachancea lanzarotensis sp. nov., an ascomycetous yeast isolated from grapes and wine fermentation in Lanzarote, Canary Islands. International journal of systematic and evolutionary microbiology, 2013, 63.1: 358-363.
BELTRÁN TEJERA, Esperanza, et al. Estudio micológico de El Canal y Los Tiles (La Palma, Islas Canarias). V. Datos adicionales. In: Anales del Jardín Botánico de Madrid. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2009.
DENNIS, Richard William George; REID, Derek A.; SPOONER, B. The fungi of the Azores. Kew bulletin, 1977, 85-136.
ELLIOTT, Monica L. Fusarium Wilt of Canary Island Date Palm. University of Florida, 2006, 6 s. Dostupné z: http://edis.ifas.ufl.edu/pp139
PLYLER, T. R., et al. Rapid detection of the Fusarium oxysporum lineage containing the Canary Island date palm wilt pathogen. Phytopathology, 1999, 89.5: 407-413.
GJÆRUM, H. B., et al. Fungi from the Canary Islands and Madeira. Cuadernos de Botanica Canaria. 1970, 9: 3-7.
GJÆRUM, Halvor B. Rust fungi from the Canary Islands. Cuadernos de Botanica Canaria. 1974, 20: 9-16.
GJÆRUM, Halvor B. Fungi from the Canary Islands and Madeira. Cuadernos de Botanica Canaria. 1970, 9: 3-7.
GJAERUM, Halvor B. A review of the fungal flora of the Canary Islands. In: Biogeography and ecology in the Canary Islands. Springer Netherlands, 1976. p. 287-296.
GJAERUM, Halvor B., et al. Rust fungi in the Canary Islands. Vieraea, 1987, 17.1-2: 51-71.
GJAERUM, Halvor B., HANSEN, Alex. Additional Azorian rust species (Uredinales). Garcia de Orta, Série Botanica, 1983-1984, 6: 73-78.
GJÆRUM, Halvor B., et al. Flora of Macaronesia. Checklist of rust fungi (Uredinales). Sommerfeltia, 1986, 4: 1-42.
HOSKOVEC, Ladislav. Makaronésie, Gran Canaria – putování za rostlinami. 2007, HYPERLINK "http://botany.cz/cs/gran-canaria/" http://botany.cz/cs/gran-canaria/
HOSKOVEC, Ladislav. Makaronésie, Tenerife – botanické zajímavosti ostrova. 2007, HYPERLINK "http://botany.cz/cs/tenerife" http://botany.cz/cs/tenerife
CHEN, Q., et al. Resolving the Phoma enigma. Studies in mycology, 2015, 82: 137-217.
CHOI, Young-Joon; THINES, Marco. Host jumps and radiation, not co‐divergence drives diversification of obligate pathogens. A case study in downy mildews and Asteraceae. PloS one, 2015, 10.7: e0133655.
JERSÁKOVÁ, Jana, HÁJEK, Tomáš. Za orchidejemi Kanárských sotrovů. Živa, 2002, 1: 16-19.
JØRSTAD, Ivar. Parasitic micromycetes from the Canary Islands. University Press, 1962.
JØRSTAD, I. Parasitic fungi from the Canaries chiefly collected by J. Lid, with a note on Schizophyllum commune. Blyttia, 1966, 24: 222-231.
LAURI, ON EXOBASIDIUM. W. JÜLICH. International Journal of Mycology and Lichenology, 1982, 1: 117.
KIRK, Paul, et al. Index Fungorum. 2017. Dostupné z: HYPERLINK "http://www.indexfungorum.org/" http://www.indexfungorum.org/
KISSOUDIS, Christos, et al. Responses to combined abiotic and biotic stress in tomato are governed by stress intensity and resistance mechanism. Journal of experimental botany, 2016, 67.17: 5119-5132.
KŮDELA, Václav. Obecná fytopatologie. Academia, 1989.
LEBEDA, Aleš, et al. Padlí kulturních a planě rostoucích rostlin. Agriprint, 2017.
MELO, Ireneia, CARDOSO, José. Chapter 3. Os fungos (fungi) dos arquipélagos da Madeira e das Selvagens. In: Listagem dos fungos, flora e fauna terrestres dos arquipélagos da Madeira e Selvagens, s. 57-70. Lisabon, 2006. Dostupné z: http://cita.angra.uac.pt/ficheiros/publicacoes/1258117277.pdf
MONTAGNE, C. Plantae cellulares. In: Barker-Webb, P.; Berthelot, S. (eds): Histoire Naturelle des Iles Canaries. 1840, 3(2): p. pp. unknown.
PAVLIŠ, Jindřich. Vavřínové lesy Kanárských ostrovů. Živa, 1996, 2: 60-62.
PETRAK, Franz. Mycologische Beiträge zur Flora de kanarische Inseln. Botanische Jahrbücher 62 (Beibl. 142), 1929: 93-160.
SEDLÁŘOVÁ, Michaela, VINTER, Vladimír. Rostlinná pletiva pod vlivem „houbových“ chorob. Živa 2007, 6: 250-253.
SCHÖNFELDER, Ingrid, SCHÖNFELDER, Peter. Květena Kanárských ostrovů. Academia, 1997.
SOLDÁN, Tomáš. Kanárské ostrovy - pokladnice endemismu. Živa 1988, 3: 84-85.
TEJERA, E. Beltrán. Fungi. In: Lista de especies silvestres de Canarias (hongos, plantas y animales terrestres), 2004, pp. 21-57. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, Gobierno de Canarias.
URRIES, M. J. Novedades Micológicas de la Flora Canaria. Ibid, 1955: 153-170.

Pathogenic fungi associated with plants are a challenging group of organisms, especially those biotrophic ones which co-evolve with their hosts. The author provides examples of the fungal diseases of plants in the Canary Islands.