Dermatofytózy jsou běžná zánětlivá onemocnění kůže lidí a dalších obratlovců způsobená skupinou hub tzv. dermatofyt. Tyto patogeny jsou často specializované na konkrétní skupinu zvířat, včetně člověka. U svých hlavních hostitelů (např. morčat, koček, králíků) tyto specializované druhy způsobují vleklé, málo nápadné infekce, ale u náhodného hostitele (třeba člověka) se stejné druhy projeví silným zánětem.

Použitá a doporučená literatura:
ABARCA, M. L., et al. Trichophyton erinacei in pet hedgehogs in Spain: Occurrence and revision of its taxonomic status. Medical mycology 2016, 2: 164-172.
ALY, Raza. Ecology and epidemiology of dermatophyte infections. Journal of the American Academy of Dermatology 1994, 3: S21-S25.
DROUOT, Stéphane, et al. Pets as the main source of two zoonotic species of the Trichophyton mentagrophytes complex in Switzerland, Arthroderma vanbreuseghemii and Arthroderma benhamiae. Veterinary dermatology, 2009, 1: 13-18.
DVOŘÁK, Jaroslav, OTČENÁŠEK, Miloš. Mycological diagnosis of animal dermatophytoses. Chechoslovak Academy of Sciences, Prague, 2013.
HUBKA, Vít, et al. Common and emerging dermatophytoses in animals: well-known and new threats. In: Seyedmousavi, de Hoog, Guillot, Verweij. Emerging and epidemic fungal infections in animals (ed.), 2017.
HUBKA, Vít, et al. Molekulární epidemiologie dermatofytóz v České republice – výsledky dvouleté studie. Československá dermatologie, 2014, 4: 167-174.
OTČENÁŠEK, Miloš. Ecology of the dermatophytes. Mycopathologia, 1978, 1: 67-72.
SEEBACHER, C. Epidemiology, clinic and treatment of dermatomycoses caused by zoophilic dermatophytes. Mycoses 2000 (43): 4-7.
SCHOLTZ, Vladimír, et al. Inactivation of human pathogenic dermatophytes by non-thermal plasma. Journal of microbiological methods, 2015 (119): 53-58.
SKOŘEPOVÁ, Magdalena, et al. Naše první zkušenosti s infekcemi vyvolanými Arthroderma benhamiae (Trichophyton sp.). Československá dermatologie, 2014, 4: 192-198.
UHRLASS, S., NENOFF, P., KRÜGER, C. Microsporum canis and Trichophyton anamorph of Arthroderma benhamiae-a comparison of the prevalence of the zoophilic dermatophytes in Central Germany. Mycoses, 2014 (57): 29.
WEITZMAN, Irene, SUMMERBELL, Richard C. The dermatophytes. Clinical microbiology reviews, 1995, 2: 240-259.
ZHAN, Ping, LIU, Weida. The changing face of dermatophytic infections worldwide. Mycopathologia, 2017, 1-2: 77-86.

Dermatophytoses are common inflammatory cutaneous diseases of humans and other vertebrates caused by a group of fungi called dermatophytes. These pathogens often specialize in a particular group of animals including humans. Specialized species form inconspicuous, long-standing infections among their major hosts (e.g. guinea pigs, cats or rabbits), but they form highly inflammatory infections among accidental hosts (e.g. humans).