Použitá literatura:
ČATSKÁ, Vlasta: K šedesátinám RNDr. Olgy Fassatiové, CSc. Česká Mykologie, 1985, 39(2): 119-123.
KOTLABA, František, KUBÁTOVÁ, Alena. Za mykoložkou doc. RNDr. Olgou Fassatiovou, CSc. Mykologické Listy 2012, 120: 32-34.
KUBÁTOVÁ, Alena. To the 80th birthday of Olga Fassatiová. Czech Mycology, 2004, 56(3-4): 179-183.
KUBÁTOVÁ, Alena. Významné životní jubileum doc. Olgy Fassatiové – 85 let. Mykologické listy, 2009, 109: 30-31.