Na planetě Zemi se vyskytuje celá řada prostředí s extrémními podmínkami, které jsou neslučitelné se životem pro lidský organismus. Mezi takové podmínky patří např. extrémní teploty, pH, tlaku, apod. Již delší dobu je známo, že taková prostředí dokáží obývat různé bakterie, v poslední době se však ukazuje, že se na mnoha extrémních stanovištích vyskytují nebo dokonce dominují houby. Nejde přitom pouze o jednu fylogeneticky vymezenou skupinu, tolerance k extrémním podmínkám se vyskytuje napříč celou říší Fungi. Zájem o tyto extrémofilní houby v současnosti vzrůstá kvůli snahám pochopit mechanismy adaptací k extrémním podmínkám a především z důvodu jejich možného využití v biotechnologickém průmyslu.

Doporučená literatura:
GOSTINČAR, Cene, et al. Extremotolerance in fungi: evolution on the edge. FEMS microbiology ecology, 2009, 71.1: 2-11.
GOSTINČAR, Cene; TURK, Martina. Extremotolerant fungi as genetic resources for biotechnology. Bioengineered, 2012, 3.5: 293-297.
ONOFRI, S., et al. Evolution and adaptation of fungi at boundaries of life. Advances in Space Research, 2007, 40.11: 1657-1664.
PLEMENITAŠ, Ana, et al. Adaptation to high salt concentrations in halotolerant/halophilic fungi: a molecular perspective. Frontiers in microbiology, 2014, 5.
PODAR, Mircea; REYSENBACH, Anna-Louise. New opportunities revealed by biotechnological explorations of extremophiles. Current opinion in biotechnology, 2006, 17.3: 250-255.
PURCHASE, Diane (ed.). Fungal applications in sustainable environmental biotechnology. Springer, 2016.
ROTHSCHILD, Lynn J.; MANCINELLI, Rocco L. Life in extreme environments. nature, 2001, 409.6823: 1092.
SELBMANN, Laura, et al. Biodiversity, evolution and adaptation of fungi in extreme environments. Plant Biosystems-An International Journal Dealing with all Aspects of Plant Biology, 2013, 147.1: 237-246.
SELBMANN, Laura, et al. Rock black fungi: excellence in the extremes, from the Antarctic to space. Current genetics, 2015, 61.3: 335-345.
ZAJC, Janja, et al. Chaophilic or chaotolerant fungi: a new category of extremophiles?. Frontiers in microbiology, 2014, 5: 708.

Planet Earth contains a wide variety of en­vironments with extreme conditions incompatible with the life of a human organism. Such conditions include extreme temperatures, extreme values of pH or high pressure, to name just a few. The presence of bacteria in these environments has been known for some time, but recently it has turned out that many extreme biotopes are also inhabited or even dominated by fungi. The extremotolerance is widespread throughout the entire fungus kingdom, and not limited to a single phylogenetic group. There is a growing interest in these extremophilic fungi, because of the efforts to understand the mechanisms of adaptations to extreme conditions and their possible application in industrial biotechnology.