Tropické deštné lesy Bornea patří mezi nejvýznamnější centra biodiverzity na planetě a jsou domovem mnoha endemických druhů živočichů. Národní park Ulu Temburong v Bruneji pokrývá téměř nedotčený nížinný deštný les. V prvním dílu jsme se seznámili s ohromující diverzitou motýlů (Lepidoptera) tohoto parku, v druhém článku se věnujeme broukům (Coleoptera), zdaleka nejpočetnějšímu řádu hmyzu na Zemi. Zaměřujeme se na vybrané běžné skupiny a dále pak zástupce z linií zajímavých ze systematického, ekologického nebo ochranářského hlediska. Článek také představuje různé metody odchytu brouků v několika odlišných mikrostanovištích deštného lesa.

The tropical forests of Borneo are some of the most biodiverse places on the planet, and host many endemic animal species. The Ulu Temburong NP in Brunei contains unspoiled lowland rainforest and is considered one of the biodiversity hotspots in the region. In the previous part, we descri­bed the striking diversity of Lepidoptera of this national park. Here, we focus on beetles (Coleoptera), by far the most species-rich insect order on Earth. Since the tropical rainforests of Borneo house enormous beetle diversity, here we present only several common taxa together with the lineages of interest from different points of view such as systematics, ecology and endemism. Furthermore, we show the se­lected methods of collecting beetles in different rainforest microhabitats.