Obojživelníci a plazi Balkánského poloostrova se vyznačují výraznou genetickou varibilitou. Navíc se na tomto poloostrově vyskytuje mnoho endemických druhů, jež jsou lokalizovány do jeho jižních oblastí. Tato fakta nasvědčují, že Balkán byl v minulosti speciačním centrem a pleistocenním refugiem. V holecénu se naopak stal zdrojem kolonizace severnějších částí Evropy a přilehlých regionů.

Citovaná a další doporučená literatura je uvedena v pdf příloze pod obrazovou galerií k tomuto článku.

Amphibians and reptiles in the Balkan Peninsula are characterized by a high level of genetic diversity. Moreover, there are many endemic species that are located in southern parts of the peninsula. These facts suggest that the Balkans have been the Miocene speciation center and the Pleistocene refugium. On the contrary, in the interglacial it became the source for colonization of amphibians and reptiles to the northern parts of Europe and the adjacent regions.