Přestože sibiřská malakofauna je nápadně druhově chudá, což je dáno především klimatickými a historickými okolnostmi, podařilo se při výzkumech současných společenstev rostlin, měkkýšů a savců nápadně připomínajících ta, která na základě (sub)fosilních dokladů předpokládáme ve střední Evropě v do­bách ledových, objevit a formálně popsat několik nových druhů suchozemských plžů. Článek přibližuje dva z těchto nových druhů, vrkoče Chytrého (Vertigo chytryi) a boděnku Ložkovu (Punctum lozeki), pojmenovaných po významných českých přírodovědcích.

Although Siberian snail fauna is rather species-poor due to harsh climate condi­tions for most molluscs, even there species can be still found that are new to science. In this paper, I report on two of these species, Punctum lozeki and Vertigo chytryi, which refer to two significant Czech natural scientists who greatly influenced the scientific career of the author.