Kromě světelných, fluorescenčních, konfokálních nebo elektronových mikroskopů existují i přístroje, které díky svému rozlišení dokážou proniknout nejen na úroveň mikrosvěta, ale umožňují i pohled do vnitřních struktur neprůhledných trojrozměrných objektů, a to bez jejich poškození. V článku jsou představeny základní principy fungování takových přístrojů i praktické možnosti jejich využití.

Ukázková videa ilustrující široké využití přístrojů a jejich vysoký potenciál při výzkumu základních biologických otázek i důležitých medicínských témat in vivo najdete níže pod galerií obrázků.

Apart from light, fluorescence, confocal or electron microscopes, there are devices that allow us to explore the internal structure of non-transparent, three-dimensional samples with the same resolution and without any risk of sample damage. This article presents the fundamental principles of such devices and their possible applications.