Modrásci rodu Phengaris patří mezi vysoce ohrožené denní motýly. Intenzita jejich výzkumu v Evropě odpovídá jak jejich ochranářském statusu, tak i vysoce zajímavému životnímu cyklu. Vyvíjejí se jako sociální paraziti v hnízdech mravenců rodu Myrmica. Referujeme o nejnovějších poznatcích o jejich evoluci, biologii a ochraně.

Large blues (Phengaris) are some of the most endangered butterflies. They are in­tensively studied in many European countries due to their conservation and striking life cycle. Caterpillars are social parasites inside nests of ants of the genus Myrmica. In this paper, new findings on their evolution, biology and conservation are presented.