V roce 2017 u příležitosti 230. výročí narození Jana Evangelisty Purkyně si připomínáme jeho přátelství s Vojtou Náprstkem, známým českým filantropem a zakladatelem muzea. Oba se zajímali o vše nové a pokrokové, podporovali ženskou emancipaci a byli výbornými společníky. Oba se podíleli na činnosti prvního ženského vzdělávacího spolku – Amerického klubu dam.

To mark the 230th anniversary of his birth in 2017, we recall J. E. Purkyně’s friendship with Vojta Náprstek, a well-known Czech philanthropist and the founder of one of the museums in Prague (today’s Náprstek Museum of Asian, African and American Cultures). They were both inte­rested in everything new and progressive, supporting women’s emancipation, and they were excellent companions. Both of them participated in the activities of the first women’s educational society – the American Club of Ladies.